Guideapp

Guideappen förstärker besökarens möte med platsen eller objektet. Appen inte bara förmedlar utan leder besökaren genom upplevelsen.

Produktion av innehåll

Vill du producera innehållet själv, återanvända befintliga produktioner eller skapa nya – välj oss. Du bestämmer själv hur ni vill genomföra projektet.

Drift och underhåll

Vi är med er hela vägen. Vi tar ansvar för drift och underhåll.

Utomhusguider

En utomhusguide kan användas på olika sätt beroende på tillämpningen, vi kommer att berätta mer om olika tillämpningar senare. En av de viktigare frågorna är hur kartan ska visualiseras och hur punkterna skall aktiveras. Som standard används Google Maps kartmaterial, användaren bestämmer själv om de vill ha en vanlig- eller en satellitvy. Guidepunkterna kan aktiveras och startas automatiskt när användaren närmar sig punkterna.

Inomhusguider

Precis som för utomhusguiderna börjar vi med den grafiska profilen på appen och vem som är avsändare. Guiderna får en unik grafisk profil eller följer appens grafiska profil. Olika guider kan ha olika teman. För Marinmuseum använde vi den grafiska profilen för museet och för de olika utställningarna

Inomhusguider ställer andra krav på den tekniska lösningen i jämförelse med en utomhuslösning. Den stora skillnaden är GPS-positionen och därmed tillgången på besökarens position. Inomhus kan man antigen arbeta med beacons eller med att användaren får trycka på punkterna på kartan.

Varje guide kan ha sin egen illustrerade karta med ett eller flera våningsplan.

Cykel, bil, buss och båtguider

Vår guidelösning är en bra och mycket kostnadseffektiv lösning för cykel- och bil-guider men också för rederier, parker, guidebussar och andra reseföretag som erbjuder guider till sina besökare. Våra två stora kunder inom området är Skärgårdstrafiken i Blekinge som opereras av Affärsverken och Eriksbergs Hotel & Nature Reserve, Sveriges största safaripark (japp, den är större än Kolmården).

Affärsverken använder sig av en standard applösning bestående av utomhusguider kompletterad med våra specialfunktioner för mobilitet. Telefonen med appen kopplas upp mot båtens AV-system via telefonens hörlursuttag. När båten lämnar hamnen aktiverar skepparen guiden. Skepparen kör längs den förutbestämda rutten och varje gång båten passerar en POI detekterar lösningen båtens position och startar punktens ljudspår automatiskt.  Lösningen hanterar också ankomst- och avgångsmeddelandet vid alla bryggor som angörs.

Eriksbergs Hotel & Nature Reserve erbjuder sina besökare en guidad tur runt parken. Totalt finns det knappt 20-tal punkter i parken. Besökaren kör längs en förutbestämd sträcka genom parken. När bilen är i position startas ljudberättelserna automatiskt. Har besökaren, som man kan i de flesta moderna bilar, kopplat upp telefonen mot bilens audiosystem presenteras berättelserna för alla i bilen. Berättelserna bygger på att man håller hastighetsbegränsningen, gör man inte det kan man miss någon eller några av berättelserna.

Tillgänglighet

Det som är bra för personer med en funktionsvariation är bra för alla. De flesta av oss använder ofta en fjärrkontroll eller har använt en dörröppnare. Det intressanta är att dessa funktioner har ett ursprung som hjälpmedel för personer med någon form av funktionsvariation. Samma sak gäller digital tillgänglighet.

Behovet av lösningar som ökar upp tillgängligheten för besökare med olika typer av funktionsvariationer ökar. Idag är det till och med så att det kan vara diskriminerande att inte erbjuda lösningar för dessa grupper. Men det finns lösningar för att erbjuda digital tillgänglighet till synskadade och blinda, döva och hörselskadade, dyslektiker, med flera grupper genom att erbjuda guider på teckenspråk, syntolkad svenska, lätt svenska, uppläst text, filmer med undertexter, tecknad text, varierad teckenstorlek med flera funktioner. Det handlar om att använda det verktyg som grupperna använder i sin vardag som exempelvis Voice Over och Talk Back.

Idag finns det bra riktlinjer från FUNKA och en tydlig standard i WCAG v2.0.  Genom att använda dessa riktlinjer när man designar och bygger nya lösningar så skapar man, nästan med automatik, en tillgänglighetsanpassad lösning.

Flera av våra kunder, främst museer, arbetar med digital tillgänglighet. Två av de som kommit längst är Marinmuseum som sedan hösten 2016 har guider på teckenspråk med undertexter på svenska för alla sina utställningar, Livets museum som erbjuder uppläsning av alla texter för synskadade och blinda men också för dyslektiker.

Beacons

En beacon är en digital fyr som skickar ut en signal och berättar att beaconen finns här. När en telefon kommer i närheten av beaconen så kan guideappen berätta för besökaren att en viss punkt är i närheten. Men en beacon kan användas till fler ändamål exempelvis närvarodetektering och aktivering av ljud och ljus i en utställning.

En beacon är väldigt användbar i stället för GPS där GPS signalen inte är tillräckligt noggrann eller saknas. Som exemeplvis inomhus eller i en tunnel.

Notifieringar

Notifieringar är ett starkt verktyg i dialogen med besökaren och kan, rättanvänt, både fördjupa och förstärka relationen till besökaren. Med notifieringar kan man kontinuerligt berätta för besökaren vad som händer i flera dimensioner. Berätta vad som händer inför ett besök – att locka besökaren till en aktivitet och händelse. Notifieringar kan användas när besökaren är på plats för att ge mer detaljerad information om vad som händer under dagen eller de kommande timmarna. Notifieringar kan också användas för att tacka för besöket och be om synpunkter och feedback.

Oavsett vad man gör måste man använda kanalen med förstånd. Meddelande måste vara relevant för mottagaren. Hellre för få meddelande än för många. Kan man gånga användarens position och anpassa budskapet därefter kan bättre effekt uppnås.

Stena Line Propeller Prize


Stena Line Propeller Prize är en nationell innovationstävling som delas ut av Stena LIne tillsammans Blue Science Park. Tävlingen består av två klasser, ICT och Marinteknik. Svenska och internationella företag kan nomineras och efter en kvalificeringsrunda går tre företag per klass till en final. Bland de nominerade fanns det flera unga teknikföretag från hela Sverige.

Hi-Story Sweden AB lämnade in ett tävlingsbidrag baserat på den lösning vi levererat till det medicintekniska museet Livets Museum i Lund. Lösningen bygger på bolagets standardsystem kompletterat med funktioner för synskadade och blinda och personer med dyslexi. Lösningen består av teknik och produktioner baserat på storytelling. Hi-Story hjälper kunden att förmedla sin historia på olika sätt och med olika innehåll baserat på vad kunden vill göra.

Hi-Story vann ICT-klassen och OptixMarine AB från Göteborg vann respektive klass. Prissumman var 100 000 kronor till vardera bolaget.

PTS Innovationstävling Aktiv Fritid.


På försommaren 2016 vann Hi-Story Post- och Telestyrelsens stora innovationstävling ”Aktiv Fritid” tillsammans med Alesmark Ord & Bild (frilansjournalisten Caroline Alesmark), Mindtrekking (naturvägledaren/ vandringsguiden Kenneth Joelsson) och Döviana (tillgänglighetskonsulten Patrik Drivstedt).

Tävlingsbidrag heter ”Skåneleden tillgänglig för alla” och innebar produktion av berättelse och utveckling av en teknikplattform som gjorde Skåneleden till världens första digitalt tillgänglighetsanpassade vandringsled.

Målet med projektet är att skapa digital tillgänglighet där så många som möjligt kan vara med. Om du är synskadad eller blind, döv eller hörselskadad, dyslektiker eller har någon annan form av funktionsvariation så skall du kunna vara med på vandringen längs leden.

Berättelserna är en blandning av historia, skrönor och fakta berättat på ett lättsamt och tillgängligt sätt. Berättelserna levereras längs vägen men du kan också lyssna på den hemma i soffan. Det är en del av att tillgängliggöra leden.

Priset i tävlingen är en finansiering av projektet. För projektet Skåneleden tillgänglig för alla innebar det en finansiering om 1,61 miljoner kronor.

Exercisgatan 2B
211 30 Malmö

Campus Gräsvik 4
371 75 Karlskrona

0706-208 653