Intervjubaserade guider

Många audioguider och ljudvandringar spelas in efter skrivna manus. Att istället använda intervjuer kan vara ett lysande alternativ för att blåsa liv i materialet. Som människor är vi präglade på muntligt berättande och den som talar spontant framstår både som närvarande och personlig. Men det är viktigt att reportern förstår hur ljudvandringen som medium skiljer sig från ett vanligt reportage.

Läs mer

Det är vid inspelningen det händer

Intervjuer kan användas på många olika sätt. I en audioguide till ett museum kan ett spår bestå av en enda röst som spelats in under en intervju. Vid inspelningstillfället gäller det då att vara lika fokuserad som när man skriver ett vanligt audioguidemanus. Den som intervjuas kan till exempel behöva hjälp med dramaturgin och med att ge lyssnarna rätt instruktioner om var de ska titta.

Tänk på rörelsen

Längre ljudvandringar kan spelas in som dokumentärer, med olika röster som blivit intervjuade. Vid sådana tillfällen hålls berättelsen nästan alltid samman av en skriven speaker. Också här gäller det att veta vart man är på väg och hela tiden förhålla sig till hur det är tänkt att besökaren ska röra sig. Är det den som intervjuas som ska visa oss runt eller fyller speakern den funktionen? Finns det några transportsträckor där en intervjuperson kan bre ut sig om något som inte har med den aktuella platsen att göra? Ska de som intervjuas spelas in på den faktiska platsen eller i studio? I slutändan är dynamiken mellan olika röster och vad de tillför alltid det viktigaste.

Provlyssna

Här hör du tre exempel på guider där vi använt intervjuer på olika sätt. Det första är från hästnäringens riksanläggning Wången, där flera personer intervjuas på plats. Det andra från den historiska vandringen om Gribshunden som förliste utanför Ronneby 1495, där bland annat historikern Björn O Svensson medverkar. Det tredje exemplet är från vår dokumentära vandring om författaren Victoria Benedictssons liv i Hörby där många röster medverkar. Utdraget utspelar sig på Hörby bibliotek. där många olika röster medverkar.

Ur Wången

Ur Gribshunden

Ur Victoria och sanningen

Vill du ha hjälp med att berätta din historia?

Vill du höra mer om vad vi gör? Få en demo utlagd på gatan utanför ditt hus? Eller bara berätta om din fantastiska idé? Ring vår VD Magnus direkt eller mejla för att boka ett möte.

+46 706-208 653 info@hi-story.se

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
© 2023 Hi-Story