Språk & tillgänglighet

Det borde vara självklart att göra material tillgängligt också för besökare med funktionsnedsättningar – oavsett om det rör sig om en audioguide på ett museum, eller en guide på en skärgårdsbåt. Att dessutom tillhandahålla det som syns eller hörs i en app på olika språk, är något som gör stor skillnad för besökare som inte talar svenska. Det ska vara lätt för våra kunder att beställa sådana tjänster – och enkelt för besökarna att ta del av dem.

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt.

Alla appar vi gör är lätta att konfigurera i olika språkversioner. Och med hjälp av vår hi-sync kan du till exempel översätta ljudet från filmer i en utställning, så att besökaren som laddat ner en guideapp och har hörlurar kan lyssna på en synkad version av ljudspåret uppläst på det egna språket.

Glöm inte teckenspråket.

Många tänker att de inte behöver teckenspråkstolka ett ljudspår om det finns i textversion. Men teckenspråk är ett språk i sin egen rätt, och för många personer som aldrig kunnat höra blir det skrivna språket i någon mening som ett främmande språk. Därför är teckenspråket viktigt för den som vill erbjuda icke-hörande en fullvärdig upplevelse av en utställning. När vi gör teckenversioner av våra audioguider använder vi oss av teckenspråkstolkar som har språket som modersmål, och ljudupplevelsen integreras i översättningen.

Syntolkning är mer än det som hörs i en audioguide.

Syntolkningen behöver också tas på allvar. Den kan också förefalla onödig eftersom en bra audioguide eller ljudvandring alltid lägger fokus på det som syns i miljön där besökaren befinner sig. Men det är bara halva sanningen – i en audioguide är det många synintryck som inte beskrivs, allt för att undgå att göra upplevelsen för tungrodd för den seende besökaren. Att lyfta fram sådana synintryck för besökare med nedsatt syn och integrera dem i den vanliga guiden, samtidigt som dynamiken och spänningen bevaras, är alltid en utmaning.

Vill du ha hjälp med att berätta din historia?

Vill du höra mer om vad vi gör? Få en demo utlagd på gatan utanför ditt hus? Eller bara berätta om din fantastiska idé? Ring vår VD Magnus direkt eller mejla för att boka ett möte.

+46 706-208 653 info@hi-story.se

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
© 2023 Hi-Story