Språk & tillgänglighet

Det finns ingen anledning att hålla någon utanför. Det är en rättvisefråga att göra material tillgängligt också för besökare med funktionsnedsättningar – oavsett om det rör sig om en audioguide på ett museum, eller en guide på en skärgårdsbåt. Att dessutom tillhandahålla det som syns eller hörs i en app på olika språk, är något som gör stor skillnad för besökare som inte talar svenska. Det ska vara lätt för våra kunder att beställa sådana tjänster – och enkelt för besökarna att ta del av dem.

Läs mer

Alla appar vi gör är lätta att konfigurera i olika språkversioner. Och med hjälp av vår hi-sync kan du till exempel översätta ljudet från filmer i en utställning, så att besökaren som laddat ner en guideapp och har hörlurar kan lyssna på en synkad version av ljudspåret uppläst på det egna språket.

Många tänker att de inte behöver teckenspråkstolka ett ljudspår om det är textat på svenska. Men teckenspråk är ett språk i sin egen rätt, och för många personer som aldrig kunnat höra blir det skrivna språket i någon mening som ett främmande språk. Därför är teckenspråket viktigt för den som vill erbjuda icke-hörande en fullvärdig upplevelse av en utställning. När vi gör teckenversioner av våra audioguider använder vi oss av teckenspråkstolkar som har språket som modersmål, och ljudupplevelsen integreras i översättningen.

På samma sätt gäller det att ta syntolkningen på allvar. Den kan också förefalla onödig eftersom en bra audioguide eller en bra ljudvandring alltid lägger fokus på det som syns i miljön där besökaren befinner sig. Men det är bara halva sanningen – för en i en audioguide är det många synintryck som inte beskrivs för att inte göra upplevelsen för tungrodd för besökaren. Att lyfta fram sådana synintryck och integrera dem i den vanliga guiden och samtidigt behålla dynamik och spänning, är alltid en utmaning.

Vill du ha hjälp med att berätta din historia?

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig eller slå Magnus en signal.

+46 706-208 653 info@hi-story.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
© 2022 Hi-Story