Produktion av innehåll

Digital storytelling är en del av berättandet. Det skall förstärka besökarens upplevelse, berätta en historia och samverka med den fysiska platsen eller objektet.

Vi gör både ljud- och videoproduktionen. Allt som du ser eller hör i en film, på TV, i radion eller på webben. Med andra ord röster, foto, film, ljud och musik. Hi-Story gör alla bitar i processen. Hi-Story producerar ljud och video för allt från historiska miljöer, utställningar, naturlandskap, industri, eller stadsmiljöer.

Dramatiserat material till audio- och medieguider, appar, historieberättande, ljudböcker, film och bildspel. Och mycket annat.

Förproduktion

Ju tidigare producenten kommer in i arbeta med en produktion desto bättre är det. Ofta kan producenten komma med inspel och idéer kring utställningen, vandringen, hur tekniken kan användas. Den teknik som finns tillgänglig idag tillsammans med berättelserna öppnar många nya dörrar. Det är viktigare än någonsin att veta vad som händer och var utvecklingen är på väg.

Rent praktiskt handlar det om berättelsen, målgrupper, tilltal, format, kanal, punkter, platser, objekt mm. Kan en berättelse användas för att adressera alla tänkta målgrupper? Skall besökaren aktiveras, vilken form av interaktion önskas, vad skall besökaren kunna göra. Tillsammans med kunden arbetar vår projektledare och producent med att skapa förutsättningar. Under förproduktionen bestämmer vi formatet för produktionen och tillsammans arbetar vi med research, synopsis, manus, texter, röster, miljöer, listan kan göras lång.

Produktion

Under produktionen skapas allt material som behövs för produktionen. I det fall kunden väljer att skapa en mediaguide handlar det om att spela in berättelserna på de media som valts. Manus bearbetas och översätts om det behövs, texter läses in, frågor till quizen skall skrivas, apptexter bearbetas, filmer spelas in, fotografier väljs, vi skapar illustrationer, animeringar för VR, 360o-fotografier eller 360o-filmer.

Produktionsarbetet spänner över ett brett spektrum och kan vara omfattande men helt enkelt. Allt beroende på vad som skall berättas och vilket format. Oftast sker arbetet mycket nära kunden för att säkra produktionskvalitén.

Efterproduktion

I denna fasen av produktionen samlas allt ihop i den digitala berättelsen. Vi klipper och lägger på effekter, textar och editerar för att sedan rendera ut materialet så det passar in i den tekniska plattform som skall användas. Oftast är det flera medier som skall samverka för att skapa helheten – den digitala berättelsen.

  

Exercisgatan 2B
211 30 Malmö

Campus Gräsvik 4
371 75 Karlskrona

0706-208 653
info@hi-story.se