Produktion av en guide

Förstärk besökarens upplevelse, genom att berätta en historia som samverkar med det besökaren ser runt omkring sig. 

Koncept och manus

Vad är det här för en plats? Vad är det du vill berätta? Och vem riktar du dig till?

Läs mer

Tilltal, målgrupp och vilken slags upplevelse du vill att besökaren ska få är viktiga utgångspunkter, liksom frågan om hur vandringen ska byggas upp: för när det gäller platsspecifikt berättande är dramaturgin intimt sammankopplat med hur besökaren ska röra sig.

Ska ljudvandringen vara en sammanhängande berättelse som rör sig från start till mål? Ska besökaren röra sig fritt, och utforska platsen och ljuden enligt eget huvud? Eller ska besökaren röra sig från punkt till punkt, som på en utställning med fasta föremål?

I arbetet med manus har vi under 2018 inlett ett samarbete med Umami Produktion i Malmö, som har lång erfarenhet av att skriva manus till olika typer av audioguider och ljudvandringar och hjälper dig gärna med både koncept och manus. Om du föredrar att ta fram innehållet själv, kan du välja själv hur pass mycket eller lite stöd du vill ha från oss i den processen: vi kan till exempel kicka igång ditt arbete med en inspirerande workshop eller erbjuda löpande redaktörskap under ert manusarbete.

Foto, film och grafisk form

Förstärk berättelsen med visuella lösningar när det behövs. Helhetstänkandet präglar allt vi gör. 

Läs mer

En guides utseende alltid en del av upplevelsen. I våra appar kan du arbeta med din egen, grafiska form och det är enkelt att lägga in egna kartor som vi gör interaktiva, vilket är ett bra sätt att förstärka upplevelsen av att användaren besöker en historisk plats eller en alternativ verklighet.

När det gäller grafisk form och foto väljer du förstås själv vad du vill göra själv och vad du vill överlåta åt oss. Vi har specialistkompetens på att fotografera och filma med drönare, så vill du använda flygfoton i din app hjälper vi gärna till.

Ljud

Vid sidan av luktförmågan, är hörseln vårt mest intuitiva sinnesorgan.

Läs mer

Med ljud kan du skapa stämningar och förstärka besökarens känsla av att vara någon annanstans. Dessutom skiljer sig hörseln från synen på det sättet att du bara kan titta på en sak i taget, medan du utan problem kan uppfatta tre olika ljud samtidigt. Så om du vill att dina besökare verkligen ska ta in den plats du arbetar med, så lönar det sig att låta dem titta, lukta och känna på omgivningarna – och sedan förstärka den upplevelsen med hjälp av ljud.

Vill du ha hjälp med ljuddesign, har vi lång erfarenhet av ljudläggning: inte bara när det gäller ljudvandringar, utan också när det gäller radiodokumentärer och radioteater. Det har lärt oss hur man på bästa sätt kan använda ljud som ett berättande element. Och vi menar att det inte finns något effektivare sätt för att få din besökare att uppleva det som hände på en plats för länge sen, eller det som kanske kommer att hända där i framtiden. Under arbetet med ljuddesign samarbetar vi med Umami Produktion, som har lång erfarenhet av ljudläggning.

Workshop

Vi hjälper dig att förstå vad du vill berätta, och tillsammans utvecklar vi den bästa metoden att göra det på. 

Läs mer

Vi presenterar också guidesystemet och vilka möjligheter som finns. Vi väver in de projekt vi arbetat med och våra lärdomar.

Ni presenterar de idéer ni har kring vad guiderna skulle kunna innehålla och hur det övergripande konceptet kan se ut. Vi tittar gemensamt på era idéer och hjälper er att konkretisera vilka platser guiden ska innehålla, vad som ska berättas och på vilket sätt. Vi diskuterar vilken slags berättare som ska användas – vilket är ett viktigt val eftersom berättaren kommer att uppfattas som den faktiska värden på plats. Vi tittar på vilket bildmaterial ni har och om det finns andra medier som ska användas i guiden, till exempel filmmaterial eller specialgjorda kartor. Vi diskuterar också den grafiska formen: vilka utgångspunkter ni har i form av befintliga varumärken, och hur den övergripande formen korresponderar med konceptet.

 hur ska jag göra?

Du kan platsen. Du kan er historia. Vi hjälper dig att komma igång.

  

Exercisgatan 2B
211 30 Malmö

Campus Gräsvik 4
371 75 Karlskrona

0706-208 653
info@hi-story.se