Borgholms slott

Uppgång och fall

Borgholms slott förvaltas av Statens Fastighetsverk och drivs av Borgholms kommun. Tillsammans har vi tagit fram en app med varumärket Uppgång & Fall efter utställningen på slottet som skapades 2014

Detaljer

Juni 2014

Kategorier

App
Utomhus
Svenska
Engelska

Lösningen bygger på en tematiserad karta över området med form från utställningen. Temakartan ligger överlagrad Googlekartan vilket innebär att vi har tillgång till Google Maps funktioner.

Det finns tre typer av berättelser (POI) i lösningen, videopunkter där berättelserna har illustrerats med animerade fotografier av kända målningar, berättarpunkter där text, bild och ljudberättelse kombinerats och informationspunkter som utmärker utsiktsplatser, Barnens borg, toaletter och kafé/restaurang.

I Borgholmsappen finns en QUIZ-funktion. Den finns i tre svårighetsnivåer, barn, vuxna och experter. För nivåerna barn och vuxna finns svaren på frågorna i utställningen eller guiden. För expert bör man ha en lite förkunskap, en del av frågorna är lite kluriga.

11 meter tjocka stenväggar är ett effektivt hinder för radiovågor och lösningen fungerar därför offline. Det finns ett WiFi-nät inom vissa delar av området som utställningslokalen, besökscentrat och borggården. Men övriga delar av slottet är inte elektrifierat och har därför ingen WiFi-täckning.

Under 2019 uppdaterar vi lösningen med 4 nya spännande berättelser på våning två samtidigt uppdaterar vi även den illustrerade kartan med ett plan till.

 

Hitta hit