Funktioner:

  • Profilerad karta
  • GPS positionering
  • Egna symboler i kartan
  • Anpassad design
  • Infopunkter (hiss, toalett med mera)
  • QUIZ med tre svårighetsnivåer
  • Koppling till Facebook
  • On-line och off-line

Borgholms slott

Uppgång och fall

Borgholms slott förvaltas av Statens Fastighetsverk och drivs av Borgholms kommun. Lösningen bygger på samma tekniska plattform som alla Hi-Storys produktioner. Guider, som finns på svenska och engelska, är utvecklade och producerade av Hi-Story. Guiderna är en del av den nya permanentutställning som invigdes i juni 2014 och som planeras stå i cirka tio år. Hi-Story har tecknad ett drift- och underhållsavtal med kunden.

Lösningen bygger på en tematiserad karta över området med form från utställningen. Temakartan ligger överlagrad Googlekartan vilket innebär att vi har tillgång till Google Maps funktioner.

Det finns tre typer av berättelser (POI) i lösningen, videopunkter där berättelserna har illustrerats med animerade fotografier av kända målningar, berättarpunkter där text, bild och ljudberättelse kombinerats och informationspunkter som utmärker utsiktsplatser, Barnens borg, toaletter och kafé/restaurang.

I Borgholmsappen finns en QUIZ-funktion. Den finns i tre svårighetsnivåer, barn, vuxna och experter. För nivåerna barn och vuxna finns svaren på frågorna i utställningen eller guiden. För expert bör man ha en lite förkunskap, en del av frågorna är lite kluriga.

Lösningen bygger på off-line funktionalitet. 11 meter tjocka stenväggar är ett effektivt hinder för radiovågor. Det finns ett WiFi-nät inom vissa delar av området som utställningslokalen, besökscentrat och borggården. Men övriga delar av slottet är inte elektrifierat och har därför ingen WiFi-täckning.