Funktioner:
  • Profilerad utomhuskarta
  • GPS positionering
  • GPS-styrd autostart av berättelser
  • Egna symboler i kartan
  • On-line och off-line

Eriksberg Hotel & Nature Reserve

Eriksbergs Hotel & Nature Reserve är Sveriges största viltpark. Fokus på fantastiska upplevelser både kulinariska som naturupplevelser. Förutom den gastronomiska upplevelsen har parken ett unikt djurliv med fokus på den nordiska floran och faunan. I parken finns alla våra stora hjortar, vincenter, vildsvin, havsörnar, den mycket sällsynta Davidshjorten och mycket mer. Fisket är en blandning av söt- och saltvattensfiske och fiskar man på området kan det hända att man möte en fiskgjuse. Guiderna är byggda kring en profilerad utomhuskarta (specialkarta) över området. Guiden är en bilguide med ett 15-tal platser med berättelser (POI). Utöver bilguiderna har man på 2 platser (POI) där man som besökare har tillåtelse att lämna bilen. Guiden har funktionen autostart vilket innebär att berättelsen startat automatiskt när man är på plats i punkten. Om Besökaren kopplar guiden till bilens ljudanläggning så alla kan lyssna. Det är hastighetsbegränsat i parken och guiderna är anpassade så att man håller hastighetsbegränsningarna. Gör man inte det så kan man helt enkelt köra förbi punkterna och därmed missa några av berättelserna.