Funktioner:

  • Inomhushuskarta
  • POI aktivering i karta
  • Egna symboler i kartan
  • Infopunkter
  • Anpassad design för de olika guiderna
  • Tillgänglighetsfunktion uppläst text
  • On-line och off-line

Livets Museum

Livets museum är ett medicinsktekniskt museum lokaliserat på det gamla lasarettsområdet i centrala Lund. Museet är mycket speciellt till sin utformning, det är placerat i en lång gång mellan två sjukhusbyggnader. I museet har man ett knapp 15-tal stationer där man berättar om medicinska och medicintekniska framsteg genom de senaste 100 åren.

Där finns berättelsen om många av de svenska uppfinnare och innovatörer som arbetat och verkat i lund och Skåne. Lyssna på hur den första röntgenmaskinen kom till eller på berättelsen om servoventilatorns tillkomst.

Guiderna bygger på en inomhuskarta med passiva punkter. Det innebär att besökaren själv trycker på punkten i kartan för att aktivera berättelsen (POI). En av museets eldsjälar, professor emeritus Berndt Ehinger (oftalmologi), insisterade på att texter i appen skulle kunna får upplästa. Denna funktion låg i linje med vårt tillgänglighetsarbete så den implementerades i lösningen.

Guiderna finns på engelska och svenska och skall under 2017 kompletteras med en QUIZ-funktion med olika svårighetslägen.