Marinmuseum

Statens maritima och transporthistoriska museer

Marinmuseum har sedan många är använt audioguider i sina utställningar. Guiderna fanns på flera språk och besökaren lånade en audioguide av museet.

Detaljer

2016

Kategorier

App
Utomhus
Svenska
Engelska

Inför en investering i ny hårdvara testade museet Hi-Storys lösning för en av utställningarna. Testen slog väl ut och museet beslutade sig för att ersätta den befintliga lösningen med en applösning från Hi-Story. Till säsongen 2014 släppte så Marinmuseum en egen app med guider för basutställningen och Ytspänning. Med hjälp av produkt Hi-Sync kunde Hi-Story även erbjuda en lösning för synkronisering mellan app och filmer på skärmar i utställningen.

Under 2015 producerade Hi-Story nya guider för den nya ubåtsutställningen med funktioner som inomhuskartor med flera våningsplan, förberedd för beaconaktivering och positionering.

Under hösten 2016 öppnade museet en ombyggd basutställning och i samband med detta släpptes omarbetade guider för utställningen samt teckenspråksguider för samtliga utställningar.

Hi-Story har levererat hela den tekniska plattformen inklusive synkroniseringsutrustning. Marinmuseum har under åren använt sig av olika producenter av innehåll. Hi-Story har producerat alla berättelser för ubåtsutställningen samt delar av basutställningen och ytspänning. Vidare har Hi-Story tillsammans med Döviana producerat alla teckenspråksfilmer.

Guiderna finns på svenska, engelska, tyska, polska och teckenspråk.