Funktioner:
  • Utomhuskarta
  • GPS positionering
  • GPS aktivering
  • Egna symboler i kartan
  • Anpassad design för de olika guiderna
  • Områdesmarkering, KML spår

Fortifikationsverket

Örlogsvarvet

Örlogsvarvet bygger på samma tekniska lösning som övriga lösningar Hi-Story byggt. I fallet med Örlogsvarvet var kraven något annorlunda. Örlogsvarvet är en aktiv del av Marinbasen i Karlskrona och allmänheten har bara begränsad tillgång till området. Fortifikationsverket beställde därför två varianter av guiderna, en för säkerhetsklassad personal och en för besökare och turister. Basen är den samma men i turistversionen har vi lagt in tydliga stråk och markerat de områden där besökaren får besöka och var de militära säkerhetszonerna är. Dessa områden är tydligt utmärkta som områden dit man inte får gå. För att märka upp de olika områdena använder vi Google Earth. Från systemet genereras en KML-fil som läses in i Hi-Story lösningen. Denna kan användas för flera olika funktioner som spår, markering av områden, säkerhetsgränser, mm. Hi-Story har producerat alla berättelser från research, synopsis, manus, inspelning, mixning och inläggning i systemet. Som kuriosa kan vi berätta att vi för produktionen använde oss av över trettio karaktärer och röster. Bland annat finns det en inspelning av den siste repslagaren som arbetade med repslageri.