Funktioner:
  • Specialkarta (GSD- Ortsfoto 25, Lantmäteriet)
  • GPS positionering
  • GPS aktivering
  • Egna symboler i kartan
  • Kopplingar mot system för flödes- och väderinformation
  • Kopplingar mot fångstregistreringssystem
  • System för voucherhantering
  • On-line och off-line

Sveaskog

Mörrums Kronolaxfiske

Guiden för Mörrums Kronolaxfiske är, jämte Vandra i Skåne och Marinmuseum, det mest utmanande projektet vi åtagit oss. Guiden bygger på samma tekniska plattform som samtliga våra lösningar. Guiden sträcker sig från Hanöbukten och Elleholm och cirka 32 kilometer upp längst ån. Totalt finns den 32 pooler presenterade på svenska och engelska med beskrivningar på hur man skall fiska ån. Informationen är kompletterad med ca 700 bilder. Beskrivningarna om hur man fiskar de olika poolguiderna bygger på kompetens och kunskap från åtta av Kronolaxfiskets bästa fiskekonsulenter. Presentationen sker på specialkartor som lagts in ovanpå Google Maps. Informationen märks ut med olika symboler och kompletteras med instruktioner hur man fiska punkten (POI) exempelvis vid vilket vattenflöde som är det mest optimala att fiska. Det finns kopplingar till Mörrums fångstrapporteringssystem där besökaren kan söka efter fångster och registrera sin egen fångst. Vi förser också besökarna med information om det aktuella vattenflödet samt luft- och vattentemperatur. Till appen finns det ett system för aktivering. Besökaren får en aktiveringskod när denne köper sitt fiskekort. Koden laddas in i appen och öppnar upp för nedladdning av poolguiderna.