Funktioner:

  • Utomhuskarta
  • GPS positionering
  • GPS aktivering
  • Egna symboler i kartan
  • Anpassad design för de olika guiderna
  • Poängjakt/Geohunting (spel)
  • On-line och off-line
  • Youtube klipp
  • Koppling till Facebook

Karlshamns Kommun

Vandra i Karlshamn

När Karlshamn 2014 firade sitt 350 år jubileum ville kommunen skapa en aktivitetsapp. Tillsammans med kunden skapade vi guiden Historiejakten. Ett 25-tal Punkter (POI) placerades ut i staden. Merparten var berättelser som lästes in av dramatenskådespelaren Katarina Ewerlöf och resterande var ”tysta” POI med text och bild. Varje POI fick en poängsumma mellan 10 till 30 poäng. Totalt kunde man få 350 poäng. Punkterna presenterades på en karta, färgen på punkten berättade om det hade en ljudberättelse och siffran angav hur många poäng de olika platserna var värda. Den platsen med högst poäng, 30, var Kastellet mitt ute i inloppet till hamnen. Man fick poäng först efter man besökt platsen, något som registrerades med hjälp av GPS.

Lösningen håller räkningen på poängen. Det fanns tre prisnivåer, 100, 250 och 350 poäng. När man uppnått en poängnivå kunde man gå till turistbyrån och hämta ut en gåva. Gåvan kvitterades av personalen på turistbyrån.

Under 2016 kan kommunen skapat en ny guide för Laxaleden. Laxaleden är en 30 km lång vandringsled som går längs hela Mörrumsån från havet till Småland. Man har vidareutvecklat de skyltar som tidigare fanns längs leden och skapa 105 POI bestående av en eller flera bilder och tillhörande text. I kartan har mal lagt ut leden med alternativa ledsträckor, skyddade områden och privat mark.