Funktioner:
  • GPS positionering
  • GPS aktivering
  • Egna symboler i kartan
  • Anpassad design för de olika guiderna
  • Tillgänglighetsfunktioner inklusive teckenspråk och syntolkning
  • Koppling mot kollektivtrafik
  • Informationspunkter för parkering, restauranger, B&B, med mera
  • Graderad svårighetsgrad på delsträckorna
  • On-line och off-line

Vandra i Skåne

I december 2015 lämnade Hi-Story tillsammans med författaren och vandraren Caroline Alesmark, trekkern Kenneth Joelsson och tillgänglighetskonsulterna Döviana in ett tävlingsbidrag till PTS Innovationstävling Aktiv Fritid. Tävlingsbidraget hette Skåneleden tillgänglig för alla. Appen Vandra i Skåne är resultatet av vinsten i innovationstävlingen. Projektet är indelat i tre faser med den första leveransen i augusti 2016 och slutleverans mars 2017. Projektet lanserade världen första digital tillgänglighetsanpassade vandringsguide i augusti 2016 lagom till EURORANDO 2016. Den första etappen bestod av Skåneleden SL5 – Öresundsleden. Guiderna finns på svenska, engelska, teckenspråk och syntolkad svenska. Det finns funktioner för undertexter, tecknad text, uppläst text och upplästa manus. Grunden är de krav som FUNKA och WCRG 2.0 nivå aa ställer på appar. Det innebär bland annat att vi testar och anpassar lösningen för att fungera tillsammans med Voice Over och Talk Back, Apples respektive Googles funktioner för tillgänglighet. Genom lösningens funktionalitet kan vi också erbjuda lösningar för minoritetsspråk genom undertexter på video. Fram till dags dato har vi producerat ca 140 berättelser på svenska, engelska, teckenspråk och syntolkad svenska. Sammanlagt kommer det vi att inom ramen för projektet producera berättelser till mer än 200 POI på sammanlagt 4 språk. Den tekniska utvecklingen är krävande, internetuppkopplingen längs leden är inte 100%-ig. Vi har därför valt att bygga lösningen på off-line funktionalitet. Som en del av projektet har Hi-Story utvecklat en ny kommunikation mellan app och server för att garantera funktionaliteten. Inför etapp 3 av projektet, som skall lanseras innan påsken 2017, utvecklar vi en helt ny grafisk navigationsmodell som både förbättrar tillgängligheten till systemet och skapar nya sätt att arbeta där man kan arbeta med så kallade callable apps. Den innebär att vi skapar möjligheten att kalla på andra appar inifrån guiden. Det kan till exempel använda för att starta upp en kollektivtrafikapp. Detta gör vi i Vandra i Skåne appen där vi ger vandraren möjligheten att enkelt få tillgång till tidtabeller mm genom Skånetrafikens app.