Funktioner:

  • Utomhuskarta
  • GPS positionering
  • GPS aktivering
  • Egna symboler i kartan
  • On-line och off-line

Karlskrona kommun

Världsarvet Karlskrona

Lösningen för Karlskrona kommun är en traditionell utomhusguide med en karta. I en första version aktiverades berättelserna genom att besökaren skannade en QR-kod. Detta har senare ersatts av positionsbaserad aktivering (GPS-position).

Besökaren följer ett spår på kartan i guiden. Den egna positionen visas med en blå punkt. Berättelserna (POI) är utmärkta med en av kunden definierad symbol. I Karlskronas fall använder man sig av färgsatta punkter baserade på profilmanualen.

Guiderna finns på flera språk. Lösningen inklusive teknisk plattform, berättelserna, inklusive research, synopsis, manus, inspelning och mixning, är utvecklade och producerade av Hi-Story.